Tillämpningar
Open Search & Language Switcher

Ett träds diameter växer genom att ett nytt lager läggs till varje år i trädets kambiumskikt eller savring, alltså skiktet mellan trä och bark. När nya årsringar läggs till växer trädets stam och grenar i diameter.

Trädet bygger olika vävnadslager för att transportera vatten och mineraler genom stammen. Varje nytt trälager formar en årsring där saven producerar stora celler om våren, när vattentillförsel och tillväxtmöjligheter oftast är goda. Under sommaren blir det normalt gradvis torrare väder, och saven producerar mindre celler med tjockare väggar. Trädets tillväxt avstannar under senhösten. Vårens tillväxt syns i en ljusare färg i träet som gradvis mörknar under tillväxtperioden. Det finns egentligen bara två sätt att åldersbestämma träd: Att vänta tills trädet huggs eller blåser ner och då räkna årsringarna - eller att använda en tillväxtborr.

Företagsnamnet Haglöf Sweden är starkt förknippat med tillväxtborrar. Vi har tillverkat detta klassiska mätinstrument sedan 1940-talet, och har idag ett heltäckande sortiment av modeller, storlekar, diametrar och märken. Allt för att tillhandahålla exakt rätt borrtyp, för olika trädslag, och till användare över hela världen. Tillväxtborren är faktiskt en av de svensktillverkade produkter som sålts till flest länder, i konkurrens med kändisar som till exempel säkerhetständstickan!

Tillväxtborrar återfinns och används inom trädvård, för inventering, vid taxering och för andra skogliga applikationer. Trädkärnan studeras för information om hur trädet mår, dess tillväxttakt och hur det växer i förhållande till sina "med-träd". Inom skogsskötsel vill man veta beståndets medelålder och tillväxttakt, både för att förbättra tillväxten och för att förutsäga framtida tillväxt - om gödsel ska tillföras och vilka avverkningscykler man kan använda sig av m.m. Klimatforskare kan analysera trädkärnor för att följa förändringar, och vattentillgången i skogen under decennier som flytt kan läsas av. Skogsbränder och andra omstörtande yttre händelser kan dateras exakt. Inom träindustrin kan analyser av trädkärnor användas för att se hur väl virket lämpar sig för olika användningsområden. Borrning sker också på impregneringindustrier för att se hur djupt kemikalierna har trängt in i träet. Inom parkförvaltning och för träd i urbana områden samt vid vägar och elnät vill man kontrollera möjliga rötskador och andra sjukdomar för att utesluta möjliga faror med fallande träd och grenar. 

För att enklare kunna avläsa årsringarna i en borrkärna redan i fält kan Haglöf Swedens årsringsmätare användas. En tillväxtborr ska vara mellan hälften till tre fjärdedelar av trädets totala diameter. Tillväxtborrar är precisionsinstrument av högkvalitativt stål och med vissa moment utförda med hantverksmässig tillverkning.  

En stor del av Haglöf Swedens tillväxtborrar används för taxeringsarbete som nationella Riksskogstaxeringar på många olika marknader. Läs om Riksskogtaxeringens arbete och uppdrag i Sverige på http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/hur-vi-jobbar/ 

Om du är särskilt intresserad av gamla träd, sök gärna information om t ex det som National Geographic år 2008 utnämnde till "the Oldest Living Tree", en knotig men härligt tjurig gran i Dalarna. En mer olycksalig berättelse om hur en tillväxtborr på 1960-talet indirekt orsakade världens äldsta träds, ska vi säga frånfälle, kan höras i radiopodden smithsonianmag.com: "How one man accidentially killed the oldest tree ever".