Mätklavar
Open Search & Language Switcher

Beställ din DP dataklave med Radio Enterknapp för ökad flexibilitet.

 RadioEnterButton1550x840

DP Radio Enterknapp

Radio enterknappen används om du vill skicka diameterdata från din SmartScale mätskala och ha DP II datorterminal i din ficka eller fäst på handleden. Om du jobbar med DP II och Radio Enterknapp ersätter denna knapp den mekaniska standardknapp som annars finns monterad på DP IIs handtag. SmartScale kan användas som en smidig och lättviktig mätklave i travar och tät skog. Diameterdatan överförs till DP II terminal när du trycker av mätresultatet med Radio enterknappen.

Om du jobbar med en Digitech Professional-klave kan Radio Enterknappen göra arbetet enklare och mindre tröttsamt när du mäter stora diametrar eller taxerar många träd och du kan använda bägge händer för att trycka av ett resultat.

 

Trånga utrymmen och tät skog

RadioEnterButtonDPII550x840 RadioEnterButtonDP550x840

 

I tät granskog med kvistiga grenverk kan det vara svårt att nå fram till ett bra mätställe på stammen. Haglöf Swedens DP II dataklave är smidig och lättarbetad även i sådana situationer - och särskilt om en Radio Enterknapp har fabriksmonterats på klavens SmartScale. DP IIs datorterminal knäpps av från sitt fäste på skalan och kan sättas på handleden i särskilt band, eller läggas i fickan. Du har nu att mäta med SmartScale REb- en lättviktig och mycket smidig klave som du kan vända och vrida in för att få rätt mätposition. Radio Enterknappen som är monterad på klavens rörliga handtag används för att trycka av och diametermåttet skickas till DP II datorterminal.  pharmacieviagra.com

pdf DP Tillbehör produktblad (1.45 MB)