Höjd, avstånd & lutning
Open Search & Language Switcher

Artikelindex

HCH kompass och höjdmätningsfunktion för snabba resultat i skog och fält.

HCH Haglöfs clinometer med kompass & höjdfunktion

Haglöf Swedens elektroniska clinometrar har många fördelar mot analoga mätinstrument. Knallgröna HCH har en lutningsmätare som också räknar ut höjder från valfritt avstånd från mätobjektet samt en inbyggd kompass. Kompassen är graderad 0-360˚ i 1˚ steg med 2.5˚ noggrannhet.

HCH är ett användbart hjälpmedel vid arbeten som planering och anläggning av skogsbilvägar och ledningsdragning och vid skiftesdelning. Med en knapp styr användaren de olika funktionerna och ändrar från lutningsmätning till kompassfunktion. Kalibreringsanvisningar för kompassen medföljer instrumentet vid leverans.

pdf Haglöfs elektroniska clinometrar produktblad (1.24 MB)