HMS – Skogsviten

Rotpost – Intrångsvärdering – Karthantering

Kursbeskrivning

Välkommen till en kurs på vårt system Haglof Management Systems för Rotpost, Intrångsvärdering och Karthantering.
Kursen är uppdelad i två dagar där dag ett är inriktad på Rotpostvärdering och dag två Intrångsvärdering. Båda dagarna kommer även att innefatta Karthantering.

Användare som enbart arbetar med Rotpostvärdering kan anmäla sig till enbart dag 1.

Kursens mål

Efter kursen ska du kunna hantera programmet Haglof Management Systems och skapa databaser, virkes-, kostnads- och
P30-prislistor. Du ska kunna skapa bestånd och beräkna rotnettot, objekt för intrångsvärdering av fastigheter och bestånd, importera fastigheter och markägare och mera. Med Kartmodulen kommer du att kunna koppla samman värderingar med kartor och hantera övriga kartfunktioner.

Vem bör delta?

Alla som i sitt arbete värderar rotposter och intrång på fastigheter.
Alla som jobbar med underhåll och breddning av järnvägsgator, vägar, kraftledningar m.m.

Förkunskaper

Du bör vara väl förtrogen i skogsinventering, markvärdering, rotposter och intrångsvärdering. Du bör också kunna arbeta med Windows.

Var, när och hur?

Kursen genomförs i Långsele på Haglöf Swedens nya kursgård.
Rotpostvärdering: 2024-06-18.
Rotpost & Intrångsvärdering: 2024-06-18 och 19.
Anmälan senast 2024-06-07.

Kurslängd

Start kl 08:00 till ca 16:00 med avbrott för kaffe och lunch.

Kursavgift

Rotpostvärdering & Karta en dag 6000 kr/deltagare.
inkluderar kursmaterial, kaffe och lunch. (exkl. Moms)

Rotpost, Intrångsvärdering & Karta 10000 kr/deltagare.
inkluderar boende en natt med frukost, kursmaterial, kaffe och
lunch. (exkl. Moms)

Boende

En övernattning är inkluderad i kursavgiften. Boendeform ordnas beroende på antal anmälda (hotell el. på kursgård).

Fyll i och skicka in anmälan nedan

En övernattning är inkluderad i kursavgiften. Boendeform ordnas beroende på antal anmälda (Boende på kursgård i första hand och hotell i andra hand).

Faktura uppgifter

Kursvillkor

  • Vid avbokning upp till 2 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning mindre än 1 vecka före kursstart debiteras hela avgiften.
  • Haglöf Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra pris, kursdatum samt ställa in kursen. Anmälan är bindande.