Rotpostvärdering

Rotpostvärdering med dataklave och GPS – fältövning med efterbearbetning.

Presentation av Haglöf Sweden AB. Skoglig invetering och hantering av elektroniska instrument.

Agenda

Rotpostvärdering med dataklave och GPS – fältövning med efterbearbetning

Schema nedan för kursen 2021-04-14 och 15.

 • Haglöf Sweden kommer att delta via Teams.

 • Nedan finna alla länkar och tider för mötena.

 • Efter Onsdagens Teams möte kommer en representant för varje grupp till Östra flygeln och hämtar ut en dataklave.

Onsdag

2021-04-14

08:00 - 08:40

08:00-08:40 LIVE EVENT Haglöf Sweden’s historia och Mekaniska/Analoga instrument.

Elever är åhörare men kan skriva ställa frågor via Teams funktion ”Frågor & Svar”.

Presentatör: Jonas Wikner, Haglöf Sweden AB

08:50 - 09:30

08:50-09:30 LIVE EVENT Haglöf Sweden’s Elektroniska instrument.

Elever är åhörare men kan skriva ställa frågor via Teams funktion ”Frågor & Svar”.

Presentatör: Jonas Wikner, Haglöf Sweden AB

10:00 - 10:40

10:00-10:40 FILM Hantering av dataklave, höjdmätare med mera vid inventering av ett bestånd med hjälp av Haglöf Sweden’s systemlösning.

Elever tittar på filmen på egen hand där vi visar hur man hanterar instrumenten och utför en inventering med hjälp av provytor.

10:50 - 11:30

10:50-11:30 LIVE EVENT. Genomgång av dataklavens programvara Estimet Pro där vi svara på frågor och funderingar innan deras uppgift skall genomföras.

Elever är åhörare men kan skriva ställa frågor via Teams funktion ”Frågor & Svar”.

Presentatör: Jonas Wikner, Haglöf Sweden AB

13:00 -

13:00 – Fältarbete

 • En representant för varje grupp till Östra flygeln och hämtar utrustingen; Dataklave och höjdmätare med mera.
 • Uppgifte skall vara inskickad senast 12:00 Torsdag.

Torsdag

2021-04-15

- 12:00

– 12:00 Fältarbete

Uppgift skall skickas in senast 12:00.

13:00 - 13:40

13:00-13:40 LIVE EVENT Jan Persson, Köp skog eller en Porsche.

Elever är åhörare men kan skriva ställa frågor via Teams funktion ”Frågor & Svar”.

Presentatör: Jan Persson

13:50 - 14:30

13:50-14:30 LIVE EVENT. Genomgång av Haglof Managemet Systems funktioner. Sedan tittar vi på gemensamt data från övningen.

Elever är åhörare men kan skriva ställa frågor via Teams funktion ”Frågor & Svar”.

Presentatör: Patrick Lidström, Haglöf Sweden AB

Fältarbete

11:30 Onsdag till 12:00 Torsdag

Fältarbete
Två bestånd vid Skärsjön är aktuella för föryngringsavverkning. Bestånden är huvudsakligen barrskog och man avser att kalavverka det och sedan plantera med gran. Läget och avgränsningen av bestånden framgår av bifogad karta.

Registrera områdets yttergränser med hjälp av GPS.

Innan själva taxeringen av beståndet påbörjas skall varje grupp göra en bedömning av beståndets:

 1. Grundyta (m2/ha, med hjälp av relaskop)
 2. Medelstam (m3fub)
 3. Volym/ha (m3sk)
Omvandlingstabell
M3sk
M3fub
M3toub
M3sk
1
0,83
0,68
M3fub
1,20
1
0,82
M3toub
1,46
1,25
1

Starta upp klaven. Döp filen till ert gruppnamn ex. A3. Detta är väldigt viktig så att det inte blir konflikter på filerna när Patric sedan ska bearbeta dessa. GPS:en i klaven kan vara lite ”trögstartad” så det är bra om klaven får ligga till sig några minuter innan ni ska klava.

Lägg systematiskt ut 10 cirkelprovytor med radien 10 m. Använd kompass för taxeringsriktning och mät avståndet mellan ytorna genom stegning. Använd GPS för att registrera provytornas läge, använd det koordinatsystem som heter ”UTM”. Det stämmer med SweRef99TM.

Klava sedan alla träd grövre än 6 cm i brösthöjd. Slumpa ut höjdprovträd med hjälp av klaven. Ställ in provträdskvoten på 10% för tall, gran och björk. Uppskatta Dgv för respektive trädslag.

Det finns en koordinatsatt pdf på Canvas.

Filerna från klaven zippas (filformat HXL, KML och TXT uttag) och skickas via formuläret Skicka in uppgift nedan eller med epost till patrick.lidstrom@haglofsweden.com , tillsammans uppgifterna från bedömningen ni gjorde innan taxeringen, senast 12.00 den 15 april.

Patrick på Haglöf Sweden extraherar era data och sammanställer det till genomgången. Vi jämför data från taxeringarna samt ser hur man kan hantera uppgifterna i HMS (Haglöf Management Systems).

Avdelning 1:

I söder är en bäck gräns, i öster är vägen gräns och i nordväst ett yngre bestånd.

Parkering vid Kolarbyn.

Avdelning 2:

I väster badplatsen och Skärsjön; I norr hyggeskant samt liten höjdrygg längst upp i norra spetsen (där ”ridån” är som smalast, se infälld kartbild); I öster beståndskant och väg; I söder väg och parkeringsplats.

Parkering vid Skärsjöns badplats.

Skicka in uppgiften

 • Ta ut filer från datakalven, filtyp HXL, KML och TXT uttag.
 • Packa alla filer i en zip-fil
 • Fyll i formuläret nedan
 • Ladda upp filen och skicka in materialet

De som behöver hjälp att föra över data från den äldre dataklaven (DP) så hjälper Rickard till med detta.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Packa alla filer i en zip-fil